Българска Асоциация в Атомната Индустрия съвместно със свои партньори, готви участие в открит двуетапен тендер с Предмет: Услуга за провеждане на Технико-икономическо обследване на възможностите за производство на водород чрез електролиза в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.