“Научно-производствена фирма „БИОЕКОПРОМ-Вятка е ГЪВКАВА АДАПТИВНА СИСТЕМА ЗА ЕКСТРЕМНА И ПРЕВЕНТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ «MсSIMETS»

(Агрегатна технология за превантивна биологична защита на хора, животни, растения и хранителни продукти).