По поръчение на БААИ фирма Технотекс, Русия започва преговори с представителите на официалната власт в Казахстан за предоставяне на БААИ на възможност да организира консорциум с цел строителството на завод за сода в Казахстан. Тази дейност е продължение на дейността с партньорството на турската фирма Ералп и компания Питон, която не беше реализирана. За успешно приключване на задачата се разчита на добрите контакти и връзки на БААИ със SERCOBE.