Солари ООД съвместно с Испанската национална асоциация на производителите на капиталови стоки (SERCOBE) и Африканската асоциация на енергетиците работят по проект за доставка и пуск в експлоатация на завод за производство на фотоволтаични панели в Африка.