За БААИ

Българска асоциация в атомната индустрия

Учредена на 9 май 2019 г. като независима неправителствена организация, чиято основна цел е да обедини усилията и ресурсите на организациите от атомната индустрия в България.

Като доброволно, независимо и непартийно сдружение, БААИ функционира на принципите на доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

Основната дейност на БААИ е да развива деловите контакти и да създава консорциуми, съвместни компании и други бизнес структури с профилни фирми и организации, работещи в атомната индустрия и енергетиката в България и чужбина за изпълнението на проекти и обекти в посочената и близки до нея области у нас и по света.

БААИ има меморандум за сътрудничество с руската Асоциация на организациите на строителния комплекс в атомната индустрия (АСКАО), както и с други обществени организации.

Дейност

Консултации

Насърчава и организира проучвания, срещи, проекти, конференции; да информира членовете си за задачи и перспективни разработки, необходими за атомната индустрия

~

Обучения

Издава и разпространява информационни и образователни материали, печатни, аудио-визуални, мултимедийни продукти, включително разпространение по интернет на всякакви материали, популяризиращи дейността.

i

Проекти

Разработва, подкрепя и изпълнява проекти за осъществяване на съвременен достъп до информация.

Защо БААИ?

Honest, Expert Lawyers

Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio. Sed quis urna elit. Cras orci libero faucibus a libero.Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio. x

Modern Legal Care

Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio. Sed quis urna elit. Cras orci libero faucibus a libero.Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio.

Over 900 Cases Won

Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio. Sed quis urna elit. Cras orci libero faucibus a libero.Praesent et bibendum ante, quis vulputate odio. 

Нашите цели и задачи

1

Да обедини усилията

и ресурсите на организациите на България с цел изпълнение на проекти и обекти в България и чужбина.

2

Да формира професионални екипи

да организира курсове за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри в строителството и да се привлича водещи специалисти за участие в общи проекти;

3

Да съдейства на членовете си

за създаването на общи завършени продукти, които да бъдат реализирани в индустрията;

Членове

Партньори

Експерти

Станете член на БААИ