Обхват на финансиране и разходи

 1. Минимална стойност на проекта: 2 милиона евро
 2. Срок: 3 – 20 години
 3. Гратисен период: 0,5 – 2 години
 4. Годишен лихвен процент: 3,5% върху намаляващия капитал
 5. Кредитна застраховка: 0.89%
 6. Такса за успех: 6% (към всеки преведен транш се добавят 6%, които отиват в ASA. Плащането им става като пълната сума се разпределя върху годините на договора – напр. при 10 години се плащат по 0,6% на година)
 7. Такса към консултантската фирма: 3% (плаща се от първия преведен транш)
 8. Клиентът трябва да покаже сума равна на 2% от стойността на проекта като доказателство за наличие на средства – те трябва да присъстват в сметката на клиента само за 21 банкови дни, след което средствата са свободни.

Необходими документи за започване на процеса

 1. Кратък бизнес-план на базата на цифри или ако има – пълен такъв
 2. Кратко описание на проекта
 3. Ако има писма за намерения с клиенти, предварителни споразумения или договори – да се опишат и/или дадат
 4. Ако се купува съществуващ бизнес – финансови данни за две години
 5. В случай на нов бизнес, който ще бъде съфинансиран – баланс за две години
 6. При строителство на жилищни комплекси – допълнителна информация за метода напродажбите

Процес на изготвяне на заявление за заем, което да бъде подадено към инвестиционната платформа.

 1. След първоначалната оценка, Triniti холдинг избира фонда или фондовете, които потенциално могат да финансират проекта след това. В Triniti холдинг влизат няколко финансиращи фонда. ASA Europe също е част от Triniti холдинг.
 2. След подписване на споразумението за сътрудничество с ASA Europe и заплащане на таксата за подготовка в размер на 1000 евро/милион, като минимумът е 5 хил. евро (за по-големи проекти ставката е индивидуална, но не повече от 60 хил. евро), се назначава анализатор, с когото клиентът адаптира бизнес-плана към конкретния фонд и попълва всички липсващи документи
 3. Тази услуга включва:
  a. изготвяне на бизнес-модел за финансиране в съответствие с насоките на фонда,
  b. двойна проверка на бизнес-плана в съответствие с насоките на фонда,
  c. изготвяне на заявлението и подаването му в международна инвестиционна платформа, където заявлението се оценява от експерти по риска и се дава финансово обещание.
 4. Впоследствие се сключва инвестиционното споразумение между клиента и фонда и цялата процедура по отпускане на средства се извършва от фонда, включително регистрацията на дружествата със специална инвестиционна цел в страната на инвестицията и в страната на фонда, който предоставя финансирането. Заемът е обезпечен с вписан залог върху инвестицията.
 5. Времетраенето на процедурата е приблизително 30 дни ако няма забавяне от страна на клиента.

 

За контакти:
инж. Ангел Филипов
Председател на БААИ


тел. 00359 889 298 197
angel.filipov@baai-bg.org
www.baai-bg.org