Обхват на финансиране и разходи

 1. Минимална стойност на проекта: 50 милиона евро
 2. Срок: до 10 години
 3. Гратисен период: определя се от заемоискателя в зависимост от проекта
 4. Годишен лихвен процент: фиксиран, до 2 %
 5. Такса по договор за поръчка, еднократна – 2%, плаща се от първия преведен транш
 6. Клиентът трябва да осигури обезпечение на заема (най-често Банкова Гаранция, Lease BG). В случай, че не може сам да осигури такова обезпечение – фондът може да посочи провайдър с който клиентът да сключи договор за издаване на банкова гаранция. Преди заплащане – фондът проверява и одобрява банковата гаранция. Обикновено цената на услугата за издаване на банковата гаранция е около 6-8% от исканата сума на кредита – но тя зависи от условията на провайдъра.

Необходими документи и процедура за започване на процеса

 1. Заемоискателя изпраща LOI към фонда
 2. Фонда предоставя пълен пакет с документи за попълване от клиента
 3. След попълването и изпращането им към фонда клиентът получава драфт на договор за съвместна дейност (JVA), с таблица за усвояване и таблица за погасяване, както и всички останали действия по получаване и връщане на заема.
 4. JVA се разписва след верификацията на RWA (MT 199) от фонда (осигуряването на обезпечението).
 5. Времетраенето на процедурата е приблизително 2 седмици в зависимост от действията на заемоискателя.

 

За контакти:
инж. Ангел Филипов
Председател на БААИ

тел. 00359 889 298 197
angel.filipov@baai-bg.org
www.baai-bg.org