Българска асоциация в атомната индустрия (БААИ) е неправителствена организация, чиято основна цел е да обедини усилията и ресурсите на организациите от атомната индустрия в България.

Основната дейност на БААИ е да развива деловите контакти и да създава консорциуми, съвместни компании и други бизнес структури с профилни фирми и организации, работещи в атомната индустрия и енергетиката в България и чужбина за изпълнението на проекти и обекти в посочената и близки до нея области у нас и по света.

РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на Биополимерен реагент за дезактивация на 100 тона метални радиоактивни материали(РАМ), чрез използване на нанокавитационни методи“...

БААИ готви участие в открит търг

Българска Асоциация в Атомната Индустрия съвместно със свои партньори, готви участие в открит двуетапен тендер с Предмет: Услуга за провеждане на Технико-икономическо обследване на възможностите за производство на водород чрез...

Повече в НОВИНИ