БААИ заедно с фирма Технотекс, Русия финализира преговорите за представителство и съвместна дейност на площадката на Лукойл Бургас. Цел на преговорите са максимално участие на членове на БААИ в изграждането на парогазова централа в рафинерията. За тази цел БААИ е привлякла големи турски, испански и руски компании.