В партньорство с Ростехнадзор на РОСАТОМ, Българска асоциация в атомната енергетика организира обучението на кадри от Русия за изпълнение на функции на супервайзорски контрол по европейски програми на базата и с помощта на партньорството с Център за изпитване и европейска сертификация, Стара Загора.