Българската асоциация води преговори за координация и възможност за участие в строителството на атомната станция Пакш в Унгария. БААИ представя свои пълноправни членове, които да участват в основното строителство на машинна зала и реакторно отделение. Асоциацията набира и други юридически лица, които имат желание и необходимата квалификация за изпълнение на отделни монтажни и пуско-наладъчни дейности.