БААИ разработи проект съвместно с испанската Национална асоциация на производителите на капиталови стоки и фирма Електролукс за предоставяне на услуга под ключ за икономично улично осветление в Пловдив.