Българската асоциация в атомната индустрия подготвя среща с представители на ДП РАО Козлодуй за преговори с една от трите фирми в света за утилизация на строителни радиоактивни отпадъци – EKOMET, Русия. Тази фирма има желание и потенциал съвместно с асоциацията да участва в ликвидацията на радиоактивните отпадъци от първи до четвърти блок.