ПРОЕКТИ

СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН АТЕСТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И НЕЗАВИСИМА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Във връзка с подобряването на нормативната уредба за безопасността и стандартизацията в областта на строително-монтажните работи на обекти за използване на атомна енергия, изграждани в страните от Югоизточна Европа, Асоциация БААИ с подкрепата на руската асоциация АСКАО на РОСАТОМ подготвя създаването на Регионален атестационен център за заваряване и на независима Регионална агенция за строителен контрол и осигуряване качеството на строителството.

Създаването им е особено необходимо с оглед настоящите и предстоящи проекти на Държавна корпорация Росатом в Югоизточна Европа и Турция. Регионалният атестационен център за заваряване ще бъде открит в София, България и дейността му ще бъде свързана с обучение и сертифициране на заварчици, както и със сертифициране на заваръчни материали, оборудване и технологии в многонормативно пространство в страните, в които се изпълняват тези проекти. Наред с това центърът ще разполага с всички възможности за изпълняване на координационни, инженерингови и консултантски функции.

Регионална агенция за строителен контрол и осигуряване качеството на строителството ще се включи в ранните етапи на разработване на проектите с комплекс от проверки на целия спектър от материали, предназначени за използване при изграждането на съоръжения, както и на използваните строителни технологии.