БААИ подкрепя Си Ес Диджитъл Салюшънс ООД в контактите с Политехническия Университет на Санкт Петербург с цел разработване на софтуер за мониторинг на язовирни стени по време на тяхната експлоатация и да определяне на критичните режими, които водят до катастрофи.