БААИ подкрепя и подпомага Фирма Енергомонтаж -Р АД, Русе да участва в търг за ремонт на резервоари в ЛУКОИЛ.