По молба на РОСАТОМ специализираната фирма CS Digital Solutions организира доставката на специализиран скенер за макро сканиране за големи промишлени площи. Очаква се подписване на договор.