По поръчение на БААИ фирма Технотекс, Русия готви споразумение за максимално участие с привличане на наши членове в строително-ремонтната програма на ЛУКОИЛ за тази година.