БААИ възнамерява да привлече фирма Мегастрой 2014 ООД за строителните работи по време на изграждането на 300 MW ветропарк в гр. Перник.