БААИ подкрепя и подпомага Си Ес Диджитъл Салюшънс ООД в преговорите с Тисен Круп за внедряване в България на технологии за производство и съхранение на водород.