Компанията «НПК «БИОЭКОПРОМ», съвместно с Руския изследователски институт по зърнопроизводство, разработи и предлага комплексна технология за биологична защита на зърното от плесени и токсинообразуваща микрофлора.
 

 
Технологията включва:

  • набор от безопасни нанодезинфектанти от ново поколение, ефективни срещу спорови и плесенни микроорганизми, засягащи зърнените продукти;
  • автоматизирана система за обемно диспергиране;
  • технология за адаптиране и оптимизиране на използването на системата;
  • система за експресен контрол на качеството на дезинфекцията и микробиологичен биомониторинг.

Технологията се състои в стерилизиране на елеватори преди полагане на зърното, последвано от стерилизация на зареденото в елеваторите зърно в аерозолен облак от нанодезинфектанти (преминаване през аерозолния облак зърно чрез гравитация при падане или по лентов транспорт).

Дезинфектантът стерилизира зърното в рамките на 1-3 минути и след стерилизацията се разлага на вода, кислород, въглероден диоксид и не оставя остатъчни химически продукти върху зърното.

Зърното напълно запазва своите свойства след дезинфекция и през целия период на съхранение. Влагата на зърното не се повишава значително (с 0,05-0,1%) и е в нормалните граници.