Биотехнологичната обработка на дървесни и селскостопански отпадъци дава възможност за получаване на различни полезни продукти: биобутанол, етилен, етиленгликол, етаноламин, органични киселини, аминокиселини, захарни алкохоли, диоли, фурани, естери, алкани, алкени, акрилати, полимери, смоли, фуражни продукти.

В първоначалната си форма растителната биомаса е трудна за ензимно разграждане поради ниската си реактивност. Лигнинът е основният защитен агент, който предотвратява разграждането на полизахаридите от ензимите. Освен това върху лигнина се извършва непрекъсната адсорбция на ензими. Целулозата и хемицелулозата са устойчиви на ензими поради високата си кристалност. За повишаване на реактивността на ензимите се използват различни методи за предварителна обработка на възобновяема растителна биомаса (механични, химични, физикохимични и биологични). Раздробяването е един от най-често срещаните видове предварителна обработка на възобновяема биомаса. Намаляването на размера на част от обработената суровина до 500 µm все още няма значителен ефект върху скоростта на ензимната хидролиза. Забележим ефект се получава, когато частиците на суровините се намалят до 20-50 микрона.

Нашата компания предлага да проектира и произвежда оборудване за предварителна обработка на биомаса, базирано на технология за парна експлозия. Преработените суровини се подлагат на наситени водни пари при Т = +180 °С…+260 °С и налягане до 4,8 MPa за кратък период от време, последвано от експлозивна декомпресия. По време на този процес влакната на биомасата набъбват, което води до повишаване на податливостта на целулозата към ензимите. Под действието на оцетната киселина, получена чрез разделяне на ацетиловите групи на хемицелулозите, настъпва тяхната частична хидролиза с образуването на С5 захари. Ефективността на процеса може да се повиши чрез въвеждане на разтвори на сярна киселина, водороден пероксид, SO2 или CO2 като катализатори.

Предварителната обработка на суровините чрез парна експлозия значително подобрява реактивността, с нисък разход на енергия, нисък разход на химични реагенти и без необходимост от тяхната регенерация.

По време на парна експлозия структурата на преработените суровини се раздробява, което боди до увеличаване на повърхността за реакция. Също така се получава разкъсване на лигнина и модификация на неговата структура, частична деполимеризация и разтваряне на хемицелулозата и силно повишаване на ензимната смилаемост на целулозата.

Технологията с парна експлозия изисква 70% по-малко енергия за постигане на същия резултат като механичния метод.

Сушене

Технологията на парна експлозия може успешно да се прилага за енергийно ефективно сушене на различни силно напоени отпадъци, селскостопански отпадъци и отпадъци от дървопреработвателната промишленост.

Цената, комплектността и производителността на оборудването се определят от техническото задание на клиента.