БААИ организира контакти между Енергоимпорт Eкспорт ООД и Уралския машиностроителен завод с цел участие в търг за доставка на електродвигатели в АЕЦ „Козлодуй“. БААИ разглежда този контакт като перспективен и постоянен контакт за доставка на различни видове и мощности електродвигатели за атомната енергетика, в това число и за други атомни станции. Връзката между двете компании би трябвало да бъде на основата на договор за съвместна дейност и представителство, което има на този етап висок потенциал.