БААИ организира участието на фирма Старт Инженеринг, фирма Рантеко и Микс корпорейшън – България, които възнамеряват да учредят консорциум с цел участие в тръжната процедура за строителство на завод за енергийно оползотворяване на битови отпадъци в София. БААИ се ангажира да организира провеждането на тръжната процедура, както и привличането на компании от Италия и от Америка за предоставяне на необходимите компетенции за участието в този търг.