Фондът действа като институция за развитие и една от основните й дейности е поддържането на индустриалната и инвестиционната политика в Република Чувашия, както и инициирането, подкрепата и изпълнението на нови инвестиционни проекти. Развиват се ИТ клъстерът, производството на мебели и врати, преработката на отпадъци и производството на строителни материали. Традиционно силен агропромишлен комплекс, производство на храни. Поради наличието на развит промишлен, научен и технически комплекс, Република Чувашия разполага с квалифициран работен персонал. Освен това Фондът е готов да предлага облекчени заеми с лихва не повече от 3% годишно, насочени към изпълнението на инвестиционни проекти в Република Чувашия. БААИ предлага да бъде разгледана възможността за реализиране на инвестиционни проекти и локализиране на производствo на територията на Република Чувашия. Фондът, като институция за развитие на бизнеса в Република Чувашия, изразява готовността си да придружава инвестиционни проекти и да предоставя цялостна подкрепа в съответствие с своята политика.