ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA е една от най-големите проектантски и инженерингови компании в Европа, независим партньор с глобален обхват, налагащ тенденции и стандарти в областта на консултантските и инженерингови услуги. Също така е партньор за бързо внедряване на най-добрите решения и определяне на пътя за постигане на целевия бизнес модел на клиентите на EPK. ЕРК базира своето пазарно и оперативно развитие на 100% решения, съответстващи на целите на Устойчивото развитие и подкрепя клиентите при проектирането и изпълнението на трансформационни проекти, разработване на ВЕИ проекти и други.