“АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД е търговско инженерингово дружество с предмет на дейност: доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация, гаранционен и следгаранционен сервиз на машини за металообработване.

“АРАМЕТ ТРЕЙД ЕООД осигурява сертифициран гаранционен и извън гаранционен сервиз на закупеното от клиента оборудване.

Официална страница: https://aramet.bg