ЗА БААИ

Българска асоциация в атомната индустрия (БААИ) е учредена на 9 май 2019 г. като независима неправителствена организация, чиято основна цел е да обедини усилията и ресурсите на организациите от атомната индустрия в България.

Основната дейност на БААИ е да развива деловите контакти и да създава консорциуми, съвместни компании и други бизнес структури с профилни фирми и организации, работещи в атомната индустрия и енергетиката в България и чужбина за изпълнението на проекти и обекти в посочената и близки до нея области у нас и по света.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основните цели на БААИ са да обедини усилията и ресурсите на организациите на България с цел изпълнение на проекти и обекти в България и чужбина. Стремим се съдействаме на членовете си за създаването на общи завършени продукти, които да бъдат реализирани в индустрията.

ПРОЕКТИ

Създаване на регионален атестационен център за заваряване и независима регионална агенция за строителен контрол. Създаването им е особено необходимо с оглед настоящите и предстоящи проекти на Държавна корпорация Росатом в Югоизточна Европа и Турция.

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

На 11 май 2020 г. с решение на Общото събрание БААИ създаде Експертен съвет от утвърдени специалисти в различни направления на енергетиката, чиито основни задачи са свързани с технически и икономически консултации, писмени експертни становища при технически закупки, проучване и селекция на подходящи организации в сектора.

НОВИНИ

РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Доставка на Биополимерен реагент за дезактивация на 100 тона метални радиоактивни материали(РАМ), чрез използване на нанокавитационни...

БААИ готви участие в открит търг

Българска Асоциация в Атомната Индустрия съвместно със свои партньори, готви участие в открит двуетапен тендер с Предмет: Услуга за провеждане на Технико-икономическо обследване на възможностите за производство на водород чрез електролиза в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"...

Завършена доставка за апаратура за сканиране на големи площи за Росатом с помощта на Технотекс

По молба на РОСАТОМ фирма CS Digital Solutions организира доставката на специализиран скенер за макро сканиране за големи промишлени площи. Доставката бепе завърпена с помошта на Технотекс, Русия, която стана пълноправен член на БААИ. БААИ счита, че такива доставки...

Строителство на ветропарк в гр. Перник

БААИ възнамерява да привлече фирма Мегастрой 2014 ООД за строителните работи по време на изграждането на 300 MW ветропарк в гр. Перник.

„Фонд за индустриално развитие“ на Министерството на промишлеността и енергетиката на Чувашия предлага нови възможности

Фондът действа като институция за развитие и една от основните й дейности е поддържането на индустриалната и инвестиционната политика в Република Чувашия, както и инициирането, подкрепата и изпълнението на нови инвестиционни проекти. Развиват се ИТ клъстерът,...

Търг за доставка на електродвигатели в АЕЦ „Козлодуй“

БААИ организира контакти между Енергоимпорт Eкспорт ООД и Уралския машиностроителен завод с цел участие в търг за доставка на електродвигатели в АЕЦ „Козлодуй“. БААИ разглежда този контакт като перспективен и постоянен контакт за доставка на различни видове и мощности...

Завод за производство на фотоволтаични панели

Солари ООД съвместно с Испанската национална асоциация на производителите на капиталови стоки (SERCOBE) и Африканската асоциация на енергетиците работят по проект за доставка и пуск в експлоатация на завод за производство на фотоволтаични панели в...

Разработка на софтуер за мониторинг на язовирни стени

БААИ подкрепя Си Ес Диджитъл Салюшънс ООД в контактите с Политехническия Университет на Санкт Петербург с цел разработване на софтуер за мониторинг на язовирни стени по време на тяхната експлоатация и да определяне на критичните режими, които водят до...

Участие в тръжната процедура за строителство на завод за енергийно оползотворяване на битови отпадъци в София

БААИ организира участието на фирма Старт Инженеринг, фирма Рантеко и Микс корпорейшън – България, които възнамеряват да учредят консорциум с цел участие в тръжната процедура за строителство на завод за енергийно оползотворяване на битови отпадъци в София. БААИ се...

Участие в тръжни процедури за доставка на телфери в АЕЦ

БААИ и руската асоциация АСКАО се споразумяха за участието на фирма Балканско Ехо ЕООД в тръжни процедури за доставка на телфери за АЕЦ Бангладеш.