Компанията „ABM Сервис“ в лицето на своя директор Андрей Морозов след подаване на тръжни документи за доставка на двигатели за АЕЦ Козлодуй поиска от Българската Асоциация в Атомната Индустрия (БААИ) да представи компания която може да прояви интерес за съвместна дейност и представителство за европейския съюз с цел участие в тръжни процедури, доставка и ремонт на асинхронни двигатели серии ВАО-7, ДАЗ04, А4, АТД4, (4АРМ, 4АЗМ и др.), АИР, АО (10, 3 и 4 серии) и трифазни асинхронни генератори мощности от 8 кВт до 400 кВт серия БГ