БААИ се намира в крайната фаза за съгласуване на условията за руски избор на български партньори за дейност в областта на водопроводите и други технически подземни комуникации с ползването на интелигентен ръкав като партньор на компания МАЯК, Русия.