Индустриалното птицевъдство е неразривно свързано с биологичната защита срещу инфекции.
«НПК «БИОЭКОПРОМ», Москва, член на групата компании за преобразуващи биотехнологии, разработи и предлага за внедряване в птицевъдните предприятия ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДНОСТТА В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
Технологията е приложима на всички етапи на индустриалното производство:

  1. Дезинфекция на помещения;
  2. Дезинфекция в присъствие на птиците;
  3. Дезинфекция на инкубатора и яйцата;
  4. Дезинфекция на кланиците;
  5. Стерилизация на зърното и фуража.

 

Технологията включва:

  • набор от нанодезинфектанти от ново поколение, безопасни за хората и птиците, ефективни срещу вируси, бактерии, спори и плесени, засягащи фуражите и домашните птици;
  • автоматизирана система за обемно диспергиране;
  • технология за адаптиране и оптимизиране на системата;
  • система за експресен контрол на качеството на дезинфекцията и микробиологичен биомониторинг.

Технологията се състои в стерилизация на птицефермите по време на технологичния процес и периодична обработка през периода на отглеждане.

Дезинфектантът се впръсква с диспергатори (пръскачки) за 5-10 минути през система от въздухопроводи с високо налягане. Дезинфектантните частици се разпръскват до размер 5-25 микрона и имат висока проникваща способност, което им позволява да проникват в порите на стените, таваните и подовете и да унищожават най-малките микроорганизми, причиняващи болести при птиците и животните. Безопасността на птиците, потвърдена от тестове, достига до повече от 94%. Ако е необходимо могат да се пръскат заедно с дезинфектанта и лекарства за по-ефективно приемане от животните.