Развитието на ядрената енергетика, усъвършенстването на различни диагностични и инспекционни системи изискват компактен евтин детектор на гама-лъчение. Такива сензори са от особен интерес при извънредни ситуации, за осигуряване на гранична сигурност, за оценка на степента на повреда на радиоактивното оборудване и за персонална дозиметрия.

Детектор БДГ-50С осигурява откриване на радиоактивни и ядрени материали по тяхното гама излъчване, генерира данни за амплитудното разпределение на регистрираните сигнали и подава алармен сигнал, ако наблюдаваните параметри надхвърлят установените прагови стойности.

Устройството отговаря на изискванията на IEC 62244-2006 (ANSI 42.34) и осигурява възможност за откриване на специални източници на радиация в категория IIIPᵧ.

Предимства:
– висока скорост и точност на откриване и локализиране на радиоактивни и ядрени материали;
– удароустойчив корпус;
– възможност за работа в широк диапазон от околни температури;
– ниска консумация на енергия;
– възможност за пълноценна работа във всякакви магнитни полета без специални модификации;
– автоматично калибриране;
– уредът не съдържа радиоактивни елементи и източници на йонизиращи лъчения.
– уредът може да се използва както на закрито, така и на открито.

Детектор «RT-3.0» – е компактен, малък гама-спектрометричен детектор с висока чувствителност (10 keV-3MeV) (1-1024 канала). Детекторът е свързан чрез сериен интерфейс, осъществява натрупване на спектъра и на измервателната информация в цифров вид, не изисква допълнителна аналогова обработка и управление.

Детекторът може лесно да се интегрира в самостоятелни системи за радиационен мониторинг като търсещи устройства и инструменти от по-висок клас с радионуклидна идентификация.

Детекторът се състои от сцинтилатор CsI (Tl), свързан към SiPM, предусилвател, ADC, микропроцесорен блок и е конфигуриран като моноблок с конектор за цифров интерфейс.

Детекторът извежда сигнал „Аларма“ – цифров честотен изход, пропорционален на нивото на йонизиращото лъчение. В допълнение, детекторът е компактен, с ниска консумация на енергия и е достатъчно прост за масово производство. Всички компоненти, включително оптичният модул, са поставени на 2 от оригиналните платки, включително аналогова и цифрова електроника, схема за обработка на сигнали и пълната верига за доставки на спектрометъра. Изисква само едно захранващо напрежение 4 – 12V.