На 11 май 2020 г. с решение на Общото събрание БААИ създаде Експертен съвет от утвърдени специалисти в различни направления на енергетиката, чиито основни задачи са свързани с:

  • Технически и икономически консултации, участия в тръжни преговори, в процедури за обществено наблюдение и контрол с цел прозрачност при строителство на обекти от национално значениие.
  • Писмени експертни становища при технически закупки, при монтаж, пуск и наладка на оборудване.
  • Проучване и селекция на подходящи организации в сектора с цел създаване на партньорства и реализиране на общи проекти.

Експертен съвет

Цоло Котарански – Специалист по електроенергетика
Георги Коларов – Архитект
Тодор Чалбуров – Инженер по заваряване
Мирослав Дамянов – Специалист по електроенергетика
Иван Иванов – Машинен инженер, топло и ядрена енергетика
Кирил Николов – Инженер топлофизик
Мишо Монев – Инженер топлофизик специалност Атомни електростанции и установки
Павлина Крумова – Специалист по електроенергетика
Велизар Чавдаров – Специаилст по електроенергетика
Захари Бояджиев – Инженер атомни електроцентрали
Екатерина Василева – Специалист по електроенергетика
Галя Николова – Специалист по електроенергетика
Владимир Николов – Промишлена топлотехника
Проф. Цанчо Цанев – Енергетика
Андрей Нинев – Топлоенергетика
Еленко Божков – Енергетика
Никола Захариев Гълъбов – Енергетика
Владимир Тодоров – Строителство
Любомир Георгиев Маринов – Управител на фирми, сдружения и НПО
Кирил Начков Кирилов – Строителство на Топло и АЕЦ
Александър Петров Трифонов – Консултант
Виктор Тедиашвили – Строителство
Стефан Бояджиев – Финанси