„Елекролукс – Табаков и синове“ ООД е семейна компания, създадена през 2003 г. като пряк наследник на ЕТ „Никола Табаков – Електролукс“, чийто предмет на дейност в сферата на електро услугите стартира в далечната 1991 г. Основателят ѝ, г-н Никола Табаков, започва кариерата си в областта на енергетиката преди повече от 60 години. От чисто електроинженерна компания Електролукс Табаков и синове ООД разраства дейността си в комплексното инженерингово обслужване, съумявайки да запази най-важното: желанието клиентите ни да остават доволни от качеството на съвместната ни работа. До момента компанията има над 500 успешно реализирани обекта от различно естество.

В резултат на дългогодишния си опит и в отговор на търсенето на пазара, компанията успява да разшири портфолиото си от предлагани услуги и развива дейност в сферите на енергетиката, възобновяемите енергийни източници, електрическите инсталации, улично и парково осветление, топлопреносни мрежи и съоръжения, ВиК, строителство, пътища и настилки, мълниезащита, комплексни доставки и др. Компанията изгражда множество обекти от национално значение и е позната като коректен партньор в публичния и частния сектор не само в България, но и в чужбина.

Официална страница: https://electrolux-tabakov.com/