„Енергоимпорт-експорт“ ООД е дружество, основано през 1996г. в гр. Стара Загора. Компанията има успешно реализирани проекти в електроцентралите от комплекс Марица Изток, „Мини Марица Изток“ ЕАД“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и всички по-големи промишлени предприятия в страната. Участва в изграждането и оборудването на Комплексите за съхранение на радиоктивни отпадъци и отработено ядрено гориво в Литва, заедно с германската компания NUKEM Technologies и литовските партньори от Baltic Information Systems, Visaginas. Компанията предоставя професионални решения в областта на енергетиката и разполага с професионално обучени специалисти, компетентни за решаването на специфични задачи в областта на ремонтите на ел.машини и електрооборудването в промишлените предприятия.

„Енергоимпорт-експорт“ ООД извършва следните услуги:

  • Инженеринг
  • Електромонтажни дейности
  • Ремонт и реконструкция на силови трансформатори до 400 kv
  • Електролаборатория регенерация и дегазация на трансформаторно масло. Регенерация на турбинно масло.
  • Сервизни дейности
  • Ремонт на турбогенератори и ел. Двигатели.
  • Доставки

Официална страница: www.enimex-bg.com