ERALP EООД работи в Бурса от 1992 г. с обща площ от 55 000 м2, включително 10 000 м2 затворена площ за промишлени котли, оборудване под налягане, водоподготовка.

Според нуждите на клиента фирмата предлага топлотехническо и енергийно оборудване, котли за изгаряне на биомаса, котли за изгаряне на нетоксични отпадъци, водоподготовка и др.

Официална страница: www.eralpkazan.com/en