По молба на РОСАТОМ фирма CS Digital Solutions организира доставката на специализиран скенер за макро сканиране за големи промишлени площи. Доставката бепе завърпена с помошта на Технотекс, Русия, която стана пълноправен член на БААИ. БААИ счита, че такива доставки могат да бъдат осъществени и задруги организации в Русия.