Българска асоциация в атомната индустрия (БААИ) е учредена на 9 май 2019 г. като независима неправителствена организация, чиято основна цел е да обедини усилията и ресурсите на организациите от атомната индустрия в България.

Като доброволно, независимо и непартийно сдружение, БААИ функционира на принципите на доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

Основната дейност на БААИ е да развива деловите контакти и да създава консорциуми, съвместни компании и други бизнес структури с профилни фирми и организации, работещи в атомната индустрия и енергетиката в България и чужбина за изпълнението на проекти и обекти в посочената и близки до нея области у нас и по света.

БААИ има меморандум за сътрудничество с руската Асоциация на организациите на строителния комплекс в атомната индустрия (АСКАО), както и с други обществени организации.