AED Polska Sp. z o. o. е компания с дългогодишен опит в областта на диагностичните услуги, базирани на методи за безразрушителен контрол (NDT). През 2005 г. AED Polska Sp. z o. o. установи сътрудничество със специалисти от световна класа в областта на изследванията, използвайки метода на акустичната емисия (АЕ), за да внедри и популяризира най-новите, неинвазивни и високоефективни изследователски и диагностични техники. В резултат екип от специалисти с най-високо ниво на компетентност и подходящо обучение, методологии и дългогодишна практика анализират и проучват  представените казуси с най-висока ангажираност и активно подкрепят развитието на научните изследвания в областта на (NDT).
АЕ в материалите дава възможност за пълна проверка на техническото състояние на обекта, без да е необходимо извеждането му от текуща експлоатация.
Дългогодишният опит на нашата група от специалисти ни позволи да създадем компания, която е лидер в дневните диагностични изследвания, използващи феномена на акустичната емисия . От самото начало ние се придържаме към принципа: „ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ Е НА ПЪРВО МЯСТО“.
Пример: януари 2015 г. – AED Polska Sp. z o. o. провежда диагностичен тест за оценка на техническото състояние на резервоара под налягане с вертикална ос, използвайки метода на акустичната емисия. Продукт, съхраняван в устройството – въглероден диоксид.