“Инотех-ЕС“ е компания, която специализира в КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ С КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА В ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ като предлага нова адаптивна енергоспестяваща система и предоставя решение за намаляване на потреблението на енергия в индустриалните предприятия.

Икономията на електрическа енергия се постига от едно-единствено техническо решение благодарение на адаптивната компенсация и минимизирането в реално време на основните проблеми с качеството на електроенергията, едновременно в трите фази на дадена мрежа.

Официална страница: https://inotech-es.com