Енергиен холдинг „ГрандПрестиж“ предлага на вашето внимание най-новите разработки в областта на използването на отпадни газове от металургичното производство. Индустриалната инсталация, разработена от тях, прави възможно ефективното преработване на въглеродни оксиди CO и CO2 в метан CH4.

Устройството GGU-500 е компактно (заеманата площ е не повече от 100 m2) и лесно за работа, включва мултициклони, устройство за хидротретиране от сяра и други примеси, топлообменно устройство, каталитична колона и охлаждащо устройство. Производителност на инсталацията – до 500 m3 CH4 на час. Използването на метан, получен в резултат на обработката, ще ви позволи значително да намалите разходите за гориво.

Всички разходи за оборудване и неговото инсталиране се изплащат в рамките на 10-12 месеца. При необходимост е възможно увеличаване или намаляване на производителността на инсталацията.