Управител: Александър Воденичаров

Предмет на дейност: Проектиране, доставка изграждане и поддръжка на:

1. Оборудване и инсталации за отпление, охлаждане, климатизация, вентилация, производство на пара или електрическа енергия от изкопаеми или възобновяеми енергийни източници;

2. Ниско, нулево или активно енергийни сгради

3. Фотоволтаично улично осветление

4. Системи за измерване на енергийната консумация и ефективност в реално време на машини или производствени системи.

Партньорство с чужди фирми:

Clayton of Belgium, Meritsun, Sure measurements, Durr, Sinoltech, AMS Energy, ENKI, Solar Master, Immergas, MIA Ventilation.

Официална страница: www.ise-industries.com