БААИ, използвайки своите контакти с фирма ВАЛМЕТ, разработва проекти и създава условия за организиране на работни дейности от квалифицирани работници за Обединеното Кралство. Тази възможност може да бъде използвана от членовете на асоциацията за намиране на партньори и възможности за дейности извън България