„Контролтест” ООД е основана през 1995 г. Тя е добре позната на Българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващият и безразрушителен контрол на качеството за продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/.

От 2012 г. компанията е нотифициран орган за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно директива 2010/35/ ЕС. Централният офис на фирмата се намира в столицата на Р.България, София. Фирмата има шест клона в Р.България, Македония и Р.Хърватска както следва:

– Северна България – Плевен, Русе, Враца

– Централна България – Пловдив, Стара Загора

– Източна България – Бургас (КОНТРОЛТЕСТ– ГАМА ООД) – съвместна компания с Гама-ООД

– Р. Македония – Скопие

– Р. Хърватска – Загреб

Официална страница: www.controltest.eu