Global Hydro Energy GmbH (GHE) е една от водещите световни компании в хидроенергийните технологични решения за дребномащабно производство. Продуктовата линия е представена от хидравлични агрегати с мощност 1–30 MW, използващи турбини от типа Kaplan, Pelton, Francis за стационарна инсталация и контейнерна версия под търговското наименование SmarT с мощност от 100 kW до 2 MW. Освен това GHE е автор на цифрови решения в областта на автоматизацията на водноелектрически централи – OCA, HEROS, HEROS CONNECT.

Ключови компетенции:

  • Авторски проектни решения за високоефективно хидравлично енергийно оборудване.
  • Собствено производство на до 100 хидравлични агрегата годишно в завод в Австрия.
  • Референция за участие в проекти за реконструкция на ВЕЦ и ново строителство на ВЕЦ.
  • Надзор на монтажа, пускане в експлоатация, професионално обслужване.