United Waters International AG (UWI) е със седалище в Цуг, Швейцария с дъщерни дружества в Китай, Индия и Швеция.
Международният екип на UWI притежава уникална техническа експертиза, включително някои от водещите специалисти с опит в геологията, хидрологията, биологията и химията.
UWI е подкрепен от силни акционери и добре признат мениджърски екип. Екипът е подсилен от консултативен съвет, състоящ се от водещи бизнесмени, учени и преподаватели от академичния свят.
Основата на награждаваната технология на UWI произтича от изследване, извършено от водещи световни учени в Кралския технологичен институт в Стокхолм, Швеция.

BioGreen™

Екипът на UWI от водещи световни учени в Швейцария и Швеция подобри системата и уникално биологично решение за пречистване на вода вече може да бъде оборудвано в един транспортен контейнер – BioGreen™.
Системата BioGreen™ пречиства водата от вредни метали, бактерии, вируси и микроби. В основата на технологията е патентования Oxynator®.
Системата BioGreen™ е напълно автоматична, без нужда от оператор на място и има 24/7 система за дистанционен контрол на качеството. На системите се извършват годишни сервизи.
Системата BioGreen™ не използва химикали в процеса на пречистване и генерира много по-малко загуби на вода в сравнение с други конвенционални системи. Не се генерират вредни странични продукти.
Системата BioGreen™ консумира само около 1% енергия в сравнение с други обичайни конвенционални решения, пречистващи еквивалентното количество вода.
Всяка система BioGreen™ може да пречиства 2500 m³ вода на всеки 24 часа, а няколко системи могат да бъдат инсталирани на едно място, и да обслужват до 500 000 души.
Системата BioGreen™ е разработена и проектирана в Швейцария и може да бъде доставена в рамките на 3-6 месеца от датата на поръчката с 30 години гаранция.

BioGreen™ P

BioGreen™ P не използва никакви химикали в процеса на пречистване, а нашият уникален филтърен материал с активни въглища, PestiClean™.
Филтърният материал се нуждае само от смяна на годишна база, за която се грижат сервизните инженери на UWI.
BioGreen™ P не генерира никакво обратно промиване, следователно няма загуба на вода и консумацията на енергия е само малка част от тази на обратна осмоза.
BioGreen™ P може да пречиства 100 до 2’500 m3 вода на всеки 24 часа с възможност за позициониране на няколко системи паралелно, пречистващи дори по-големи обеми.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛУГИ
United Waters предлага споразумение за услуга, гарантиращо доставката на чиста питейна вода, при което всички предварителни инвестиционни разходи, както и разходите за инсталиране и експлоатация и поддръжка се покриват от UWI.
Системата BioGreen™ P се доставя в контейнер от 10, 20 или 40 фута (в зависимост от обемите на пречистване) и работи в рамките на часове след инсталирането като „Plug-n-Play“
Поддръжката и сервизът на системата се извършва от United Waters съгласно договор за наем/сервиз, без предварителни инвестиционни разходи.
BioGreen™ P ефективно премахва хлороталонил R417888 и R419492 с до 99% според последните резултати от теста.
BioGreen™ P премахва и други пестициди и фармацевтични метаболити.