НПК „БИОЕКОПРОМ“, Москва, разработи, тества, внедри в промишлен мащаб и предлага нови технологии и препарати за обеззаразяване, пестене на енергия, пречистване на вода и антикорозионна защита. Технологиите нямат аналози, осигуряват увеличение от 10-100 % (в зависимост от изходното ниво) на рентабилността на преработката на въглеводороди, производството на топлинна и електрическа енергия, спестяване на енергия.