ПАРТНЬОРИ

Инженерната академия на Армения е създадена на базата на арменския клон на Инженерната академия на СССР и е част от Международната инженерна академия (IEA) като основател и колективен член. Целта на EAA е практическа помощ за възстановяване и развитие на индустрията и целия икономически потенциал на Република Армения. Сега Академията обединява повече от 300 водещи учени, инженери – доктори и кандидати на науките, академици от Националната академия на науките на Армения. Експерти от Инженерната академия участват в различни научни изследвания от международните научни и технически програми (FP7, ISTC, CRDF, TEMPUS, TACIS, INTAS и др.), а също така получават индивидуални безвъзмездни средства, отпуснати от индустриални структури, заинтересовани от подобряване на качеството конкурентоспособността на продукцията както на вътрешните, така и на международните пазари. Членовете на Академията се занимават и с образователна дейност в различни образователни институции в Армения.

Севън Уейс ООД е българска фирма с италианско участие, която развива издателска и
информационна дейност, занимава се с интернет проекти, ПР и създаване на международни бизнес
контакти.

Севън Уейс е издател на италианското онлайн списание за предприемачи с поглед към
възможностите за бизнес в България Il Velo di Maya MAGAZINE (www.ilvelodimaya.eu), на онлайн
порталите www.milano-sofia.com (на италиански език) и www.sofia-milano.com (на български език).

Компания „ZEUS-PIPELINE“, вече повече от 30 години произвежда уникална почистваща техника и технологично оборудване на базата на електрически импулсен разряд.

Най-голямата компания за нефтопреработване на Балканския полуостров. Основен доставчик на гориво на вътрешен пазар на Република България. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД

Иновационни решения и продукти областта на ВЕИ, Електрозадвижването и Съхранението на електроенергия.

Global Hydro Energy GmbH (GHE) е една от водещите световни компании в хидроенергийните технологични решения за дребномащабно производство. Продуктовата линия е представена от хидравлични агрегати с мощност 1–30 MW, използващи турбини от типа Kaplan, Pelton, Francis за стационарна инсталация и контейнерна версия под търговското наименование SmarT с мощност от 100 kW до 2 MW.

Пречистване и дезинфекция на вода посредством ултравиолетови лъчи, ултразвук и акустични вибрации.

Tехнология за хидро-оптична uv дезинфекция

Покриване и повторно покриване с полимер (Тефлон)

Преработката на промишлени отпадъци в течни и газообразни горива и производство на топло и електро енергия

Официална страница: www.aep-eu.com

Адаптивна Енергоспестяваща Система ИКОНОМИЯ на АКТИВНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ до 30%

Официална страница: inotech-es.com

Гамата от услуги на VAMED е както широка, така и задълбочена и, заедно с веригата на стойността на VAMED, формира нашия USP, който превърна VAMED във водещ доставчик на здравни услуги с глобален обхват..

Официална страница: vamed.com

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС НА АТОМНАТА ИНДУСТРИЯ, Русия
http://accni.ru/

Фонд Сервиз, Русия
www.fond-service.ru

Sercobe – Национална асоциация на производителите на капиталови стоки, Испания
http://www.sercobe.es/

Технологичен инженеринг холдинг „ПЕТОН“, Русия
https://www.peton.ru/

SODACONSULT – Офис за консултации и инженеринг s.c., Полша
http://sodaconsult.com/

Санктпетербургски държавен университет, Русия
https://www.spbstu.ru/

Български съюз по заваряване
https://bws-bg.org/

Национална агенция за контрол на заваряването, Русия
http://www.naks.ru/

Техно-Трейд, Русия, Татарстан
http://tehno-tr.ru/

Полимекс Мостостал, Полша
www.polimex.pl

Белсофт Технолоджис, Беларус
http://www.belsoft.by/

Екомет – С, Русия
http://ecomet-s.ru/

Завод Електропулт, Русия
http://electropult.ru/