Фирма Енергомонтаж-Р АД, Русе и испанската компания ALIUM съвместно с българските общини работят по проекти за предлагане на ЕСКО договори за подмяна на уличното и парково осветление.