Подадена е съвместна оферта на БААИ с турската фирма RANTEKO и словенски фирми за доставка на котел за изгаряне на биомаса за Захарни заводи, Горна Оряховица.